Pravni nedostatci kod ugovora o kupoprodaji

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Pravni nedostatci kod ugovora o kupoprodaji
Stranica:
75.
Autor/i:
Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Sažetak:
Jedan od učinaka dvostranoobveznih naplatih ugovora je odgovornost za nedostatke ispunjenja koji mogu biti materijalni i pravni. Kada govorimo o pravnim nedostatcima, ugovaratelj odgovara za pravne nedostatke ispunjenja te je obvezan štititi drugu stranu od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njezino pravo bilo isključeno ili suženo.
U ovom je članku riječ o pravnim nedostatcima kod ugovora o kupoprodaji, čija je materija propisana odredbama Zakona o obveznim odnosima, uz osvrt na sudsku praksu.
1. Uvod
2. Pravni nedostatak – pojam
3. Pretpostavke odgovornosti za pravne nedostatke
4. Prava kupca
5. Rok za ostvarivanje prava
6. Ugovorno ograničenje ili isključenje prodavateljeve odgovornosti
7. Zaključak
Hashtags:
#Evikcija, #GrađanskoPravo, #PravaKupca, #PravniNedostatci, #Pravo, #UgovorOKupoprodaji