Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:

Posebni porezi i trošarine

• Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare
• Prijava djelatnosti, registracija te nastanak obveze obračunavanja trošarine za proizvođača piva
• Uvoz alkoholnih pića iz trećih država i upis u registar trošarinskih obveznika
• Preporuka za prodaju alkohola u ljekarnama isključivo u zdravstvene svrhe vezano uz epidemiju koronovirusa COVID-19
• Prodaja voćnih vina putem interneta fizičkim osobama u državama članicama EU
• Oslobođenje od plaćanja trošarine na etilni alkohol vezano uz izvanrednu situaciju – sprječavanje širenja koronavirusa
• Označavanje alkohola posebnim markicama Ministarstva financija
• Unos i prodaja motornih vozila u Republiku Hrvatsku
• Porezni status proizvoda – Iced Coffee
Hashtags: