Obvezatnost odluka (mjera), preporuka, tumačenja, mišljenja, stajališta i dr. Jesu li to opći akti?

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Obvezatnost odluka (mjera), preporuka, tumačenja, mišljenja, stajališta i dr. Jesu li to opći akti?
Stranica:
29.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:
Adresat mora moći razlikovati podzakonski opći akt koji je općeobvezatan, od različitih drugih akata i nenormativnih tekstova koji ga ne obvezuju. Premda to nije novost u RH, navedeno pitanje postalo je posebno važno i izraženo tijekom Pandemije kada su se posvuda, pa i djelovanjem državnih tijela i osoba s javnim ovlastima, počeo producirati niz tekstova različitih naziva i sadržaja od kojih su neki bili opći akti, dok drugi to nisu, premda ih se javnosti i adresatima nastojalo prividno i pogrešno prikazati obvezujućima. U ovome članku donose se i objašnjavaju kriteriji koje kumulativno mora ispuniti neki akt da bi bio opći i podzakonski. U njemu se upućuje adresata i na određene probleme u našem poretku glede naziva i hijerarhije podzakonskih općih akata. Razrješava se pravna narav odluka Stožera civilne zaštite RH i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na kraju, donosi se osvrt na tumačenja, mišljenja i stajališta te njihovu ulogu u pravu, ali istodobno i njihovo precizno razlikovanje od općih akata.
1. Uvod
2. Podzakonski akti
3. Sigurnosne mjere iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)
4. Odluka kao opći podzakonski akt i odluka kao pojedinačni akt
5. Pojedinačni pravni akti (odluke) koji imaju učinke općih akata
6. Tumačenja, mišljenja i stajališta državnih tijela
7. Zaključna razmatranja
Hashtags:
#ObvezatnostOdlukaStožeraCivilneZaštite, #OdlukeStožeraCivilneZaštite, #Pravo, #SlužbenaObjava, #StožerCivilneZaštite