Odgovornost za neispravan proizvod

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Odgovornost za neispravan proizvod
Stranica:
82.
Autor/i:
Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Sažetak:
Autorica u članku pojmovno određuje institut odgovornosti za neispravan proizvod, skrećući pozornost na razlikovanje navedenog instituta od njemu srodnih instituta – jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije) i instituta odgovornosti za materijalne nedostatke stvari – s kojima se međusobno nadopunjuje, ali se, s druge strane, često s njima pogrešno zamjenjuje. Riječ je o institutima koji se međusobno ne isključuju (premda su potpuno neovisni i autonomni), ali moguća je njihova kumulacija. Sva tri instituta usmjerena su istome cilju – biti učinkovitim instrumentom zaštite kupaca u slučajevima neispravnosti kupljene stvari.
1. Uvodna razmatranja
2. Neispravnost proizvoda
3. Pretpostavke za postojanje odgovornosti za neispravan proizvod
4. Oslobođenje od odgovornosti
5. Rokovi za ostvarivanje prava
6. Razlikovanje odgovornosti za materijalne nedostatke stvari i jamstva za ispravnost prodane stvari
7. Zaključne napomene
Hashtags:
#Garancija, #GrađanskoPravo, #MaterijalniNedostatci, #NaknadaŠtete, #NeispravanProizvod, #ObvezniOdnosi, #Pravo