Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2020, str. 38
Predugovor ili preliminar s praktičarskoga gledišta
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Ako neki subjekti žele sklopiti ugovor ali zbog nekog razloga ne odmah nego s vremenskim odmakom na dispoziciji ima obveznopravni ...

pip - 9.2020, str. 97
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

1. Bankarska (bankovna) garancijabankarsko (bankovno) jamstvo
2. Prilog općeg akta
3. No strings attached
4. EU Pilot

pip - 6.2020, str. 82
Odgovornost za neispravan proizvod
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autorica u članku pojmovno određuje institut odgovornosti za neispravan proizvod skrećući pozornost na razlikovanje navedenog instituta od njemu srodnih instituta ...

rrif - 4.2020, str. 223
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze ...

pip - 3.2020, str. 33
Prava kupca na temelju jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije)
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Radi potpunog informiranja kupca o sveobuhvatnom i uspješnom ostvarivanju njegovih prava u slučajevima neispravnosti kupljene stvari u članku se donosi ...

Mišljenja
Uputa za provedbu postupka provoza Unije i zajedničkog provoznog postupka
Četvrtak, 07.04.2016, 011-02/16-03/6

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.03.2016.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2016 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik Kad malo ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Petak, 18.12.2015, 410-19/15-01/415

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2015, str. 173
Bankarske garancije
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Osnovna je svrha bankarske garancije osiguranje plaćanja ugovornih obveza Banka koja je izdala garanciju obvezala se da u slučaju ispunjenja ...

rrif - 8.2015, str. 119
Nadzor računovođa i pravnih savjetnika
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Nadzor računovođa i pravnih savjetnika 1 Akcijski plan za reformu korporativnih poreza 2 Za zapošljavanje mladih na raspolaganju milijarda eura ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014.
Subota, 31.01.2015, 410-19/15-01/51

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Bankarska garancija
Ponedjeljak, 10.11.2014.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
Četvrtak, 30.01.2014, 410-01/14-01/267

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za provedbu postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine
Četvrtak, 20.06.2013, 011-02/13-03/43

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2012. godinu
Petak, 15.02.2013, 410-01/13-01/899

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – tijela državne vlasti, tijela državne uprave, komore i dr. kao obveznici PDV-a
Četvrtak, 31.01.2013, 410-19/13-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Važeći carinski postupci u Republici Hrvatskoj
Četvrtak, 20.12.2012, 413-01/12-01/515

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 11.2012, str. 62
Knjiženja uporabljenih instrumenata osiguranja plaćanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U prošlom smo broju časopisa RRiF prikazali instrumente osiguranja naplate tražbina Pritom nije bilo obuhvaćeno knjigovodstveno postupanje s tim instrumentima ...

rrif - 10.2012, str. 88
Izbor instrumenata osiguranja plaćanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Notorna je neposlovnost kad netko u poslovnim odnosima kupi dobro ili iskoristi uslugu a da to ne plati Ako je ...

pip - 5.2012, str. 43
Bankarska garancija na poziv u sustavu javne nabave
Autor: Mr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ, dipl. iur.

Zakonodavstvo o javnoj nabavi predviđa različite vrste jamstava kao sredstava osiguranja izvršenja obveza Najprikladnije sredstvo osiguranja u postupcima javne nabave ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
Petak, 13.01.2012, 410-01/12-01/85

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2011, str. 145
Escrow račun kao instrument osiguranja plaćanja (escrow accounts)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR

Escrow račun sve se više pojavljuje u praksi naših trgovačih draštava osobito kada ta društva surađuju s inozemnim poduzetnicima U ...

Mišljenja
Uvjeti za uvoz piva u Republiku Hrvatsku
Srijeda, 18.05.2011, 413-01/11-01/178_

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Problematika privremenog uvoza plovila koja se smještaju u hrvatske marine
Četvrtak, 05.05.2011, 413-05/11-01/6

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 4.2011, str. 13
Naknadni popusti i iskazivanje potraživanja od prodaje
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U našoj poslovnoj praksi često se ugovorima ili naknadnim dogovorima uređuju pitanja dodatnih popusta u cijeni zbog plaćanja prije roka ...

Mišljenja
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona
Srijeda, 16.03.2011, 011-02/10-01/18

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2010. godinu
Četvrtak, 10.03.2011, 410-01/11-01/123

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Ugovori sklopljeni na daljinu
Petak, 04.02.2011, 330-01/11-01/70

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Garantirani iznos po bankovnim (carinskim) garancijama
Srijeda, 15.12.2010, 450-04/10-01/555_

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obavijest o naplati bankovne garancije
Ponedjeljak, 29.11.2010, 450-04/10-01/555

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 10.2010, str. 158
Osiguranje naplate u trgovačkoj praksi
Autor: Dr. sc. Neven CIRKVENI

U praksi se najčešće pojavljuju oni instrumenti osiguranja plaćanja koji nisu skopčani s posebno visokim troškovima lako su dostupni mogu ...

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om u poslovima faktoriranja
Četvrtak, 01.07.2010, 410-19/10-01/172

Davatelj: Porezna uprava

pip - 4.2010, str. 0
Kritički osvrt na zadužnicu
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.

Zadužnica je stogo formalni pravni akt s javnopravnim učincima pravomoćnog rješenja o ovrsi odnoso ovršen isprave Oblici zadužnice su obična ...

pip - 3.2010, str. 3
Nova pravila MTK o bankarskim garancijama (URDG 758)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.

International Chamber of Commerce u Parizu usvojila je nova ICC Uniform Rules for Demand Guarantees koja stupaju na snagu 1 ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – oporezivanje financijskih usluga - tumačenje
Četvrtak, 25.02.2010, 410-19/10-01/50

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava u registar i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010.
Četvrtak, 31.12.2009, 410-19/09-01/219

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Bankovne garancije i produženje valjanosti bankovnih garancija
Petak, 18.12.2009, 450-04/09-01/1173

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača
Utorak, 17.11.2009, 330-01/09-01/601

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Uporaba bankovne garancije kao osiguranja naplate carinskog duga
Srijeda, 30.09.2009, 413-01/09-01/500

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Način ispunjavanja bankovne garancije za osiguranje carinskog duga
Utorak, 15.09.2009, 413-01/09-01/515

Davatelj: Carinska uprava

Knjiga
Pravo međunarodnih plaćanja
31.08.2009

Osiguranje plaćanja u međunarodnoj trgovini veoma je važno budući da se neplaćanjem ugrožavaju sami temelji te trgovine Međunarodna poslovna praksa ...

Naslovnica knjige: Pravo međunarodnih plaćanja
Mišljenja
Posebni porezi na luksuzne proizvode – odgoda ovrhe
Ponedjeljak, 29.09.2008, 410-01/08-01/1050

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2008, str. 131
Novosti u odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovac je obvezan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i propisima obveznog prava što znači ...

Mišljenja
Odgoda plaćanja duga i polaganje osiguranja za namirenje duga u postupcima odgode
Četvrtak, 19.06.2008, 413-01/08-01/279

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Naputak za provedbu postupka odobravanja odgode plaćanja duga
Srijeda, 18.06.2008, 413-01/08-01/269

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 5.2008, str. 170
Akreditiv, bankarska garancija i ugovor „ključ u ruke“ prema izmjenama ZOO-a
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR

Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima Nar nov br 41 08 kojima su ...

pip - 5.2008, str. 10
Općenito o novelama Zakona o obveznim odnosima te glede osoba javnog prava, zastare, odgovornosti za neispravan proizvod i ugovora o prodaji, organiziranju puto
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.

U ovom članku dajemo prikaz najvažnijih novosti koje se odnose na opća pravila što se primjenjuju na sve obveznopravne odnose ...

pip - 5.2008, str. 3
Najnovije izmjene Zakona o obveznim odnosima u pogledu akreditiva, bankarskih garancija i ugovora "ključ u ruke"
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.

Dana 17 travnja 2008 stupile su na snagu novele Zakona o obveznim odnosima To su prve novele ovog značajnog Zakona ...