Novela Zakona o obveznim odnosima – materijalni nedostatci stvari s digitalnim sadržajem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Novela Zakona o obveznim odnosima – materijalni nedostatci stvari s digitalnim sadržajem
Stranica:
197.
Autor/i:
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

Autori u članku donose pregled izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima koje su potaknute preuzimanjem Direktive (EU) 2019/771 i prenošenjem u naš pravni poredak. Izmjene su zahvatile područja materijalnih nedostataka te jamstva za ispravnost prodane stvari (garancija) što je dovelo do određenih promjena u odnosu kupac – prodavatelj, odnosno u njihovim međusobnim pravima i obvezama. S obzirom na to da je tehnološki napredak doveo do daljnjeg rasta tržišta robe koju često nazivamo elektroničkom robom te s obzirom na sve veći broj takvih uređaja i činjenice da ih potrošači sve više koriste, Direktiva 2019/771 sadržava nova pravila koja se primjenjuju na ugovore o kupoprodaji tzv. stvari s digitalnim elementima, o čemu je riječ u članku.

  1. Uvod
  2. Kratak pregled osnovnih novosti koje uvodi novela ZOO-a
  3. Materijalni nedostatak stvari
  4. Materijalni nedostatci za koje prodavatelj odgovara
  5. Materijalni nedostaci stvari s digitalnim elementom
  6. Prava kupaca
Hashtags:
#DigitalniSadržaj, #Direktiva2019/771, #MaterijalniNedostatci, #NovelaZOO, #ZOO