Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Stranica:
135.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja (maksimalne i ciljane harmonizacije) hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive 2019/771. Novela ZOO 21 uređuje redefiniranje pojma materijalnog nedostatka, uvodi sasvim nova posebna pravila o obvezama prodavatelja u slučaju kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima i, napokon, donosi bitnu izmjenu pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari (komercijalno jamstvo). U ovome se članku obrađuje redefiniranje pojma materijalnog nedostatka i kupoprodaja stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima. Osim analize i izlaganja tih novih normativnih sadržaja, usporedo se pruža i osvrt na dosadašnja rješenja ZOO-a koja se ovom novelom napuštaju.

 1. Uvod
 2. Materijalni nedostatci za koje odgovara prodavatelj
 3. Kada postoji materijalni nedostatak
 4. Isporuka ažuriranja kod stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima
 5. Rok odgovornosti prodavatelja za nedostatke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge
 6. Ograničenje i isključuje odgovornost za materijalne nedostatke u potrošačkom ugovoru
 7. Prava kupca
 8. Popravak ili zamjena stvari
 9. Naknadni razumni rok za ispunjenje potrošačkog ugovora
 10. Stjecanje više stvari kod potrošačkog ugovora, a samo neka ima nedostatak
 11. Vraćanje stvari prodavatelju kod raskida ugovora
Hashtags:
#DigitalniSadržaj, #KomercijalnoJamstvo, #MaterijalniNedostatci, #NovelaZOO, #ZOO