Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2022, str. 37
Što donosi novi Zakon o zaštiti potrošača
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Radi usklađivanja s Direktivom 2019 2161 o izmjeni Direktive 93 13 EEZ i Direktiva 98 6 EZ 2005 29 EZ ...

rrif - 2.2022, str. 197
Novela Zakona o obveznim odnosima – materijalni nedostatci stvari s digitalnim sadržajem
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autori u članku donose pregled izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima koje su potaknute preuzimanjem Direktive EU 2019 771 ...

rrif - 1.2022, str. 135
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

Vijesti
Materijalni nedostatci stvari
Petak, 17.12.2021.

U Narodnim novinama br 126 21 objavljena je Novela Zakona o obveznim odnosima koja stupa na snagu 1 siječnja 2022 ...

pip - 12.2021, str. 11
Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

pip - 6.2020, str. 82
Odgovornost za neispravan proizvod
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autorica u članku pojmovno određuje institut odgovornosti za neispravan proizvod skrećući pozornost na razlikovanje navedenog instituta od njemu srodnih instituta ...

rrif - 4.2020, str. 223
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze ...

pip - 2.2020, str. 44
Zaštita kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka kupljene stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari aktualno je pitanje Prema statističkim podacima riječ je o jednom od najčešće pretraživanih ...

rrif - 8.2019, str. 171
Odgovornost za nedostatke kod ugovora o djelu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u članku prikazuje kada i pod kojim pretpostavkama postoji odgovornost izvođača za nedostatke izvršenog djela te koja su ...