Odgovornost za nedostatke kod ugovora o djelu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Odgovornost za nedostatke kod ugovora o djelu
Stranica:
171.
Autor/i:
Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

      Autor u članku prikazuje kada i pod kojim pretpostavkama postoji odgovornost izvođača za nedostatke izvršenog djela te koja su u tom slučaju prava naručitelja, uz osvrt na sudsku praksu.
      Imajući u vidu široku definiciju ugovora o djelu, i neke druge vrste ugovora predstavljaju podvrstu ugovora o djelu pa je za potrebe ovog članka potrebno posebno izdvojiti ugovor o građenju kao ugovor kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu ili na takvom zemljištu odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu.
       Za odgovornost za nedostatke građevine, ako odredbama ZOO-a nije drukčije određeno, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ugovora o djelu.

1. Uvod
2. Nedostatci kod ugovora o djelu
3. Prava naručitelja
4. Zaključak

Hashtags:
#MaterijalniNedostatci, #NedostaciStvari, #Pravo, #UgovorODjelu, #ZOO