Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Stranica:
11.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Sažetak:

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja (maksimalne i ciljane harmonizacije) hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive 2019/771. Novela ZOO 21 uređuje redefiniranje pojma materijalnog nedostatka, uvodi sasvim nova posebna pravila o obvezama prodavatelja u slučaju kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima i, napokon, donosi bitnu izmjenu pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari (komercijalno jamstvo). U ovome se članku obrađuje redefiniranje pojma materijalnog nedostatka i kupoprodaja stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima. Osim analize i izlaganja tih novih normativnih sadržaja, usporedo se pruža i osvrt na dosadašnja rješenja ZOO-a koja se ovom novelom napuštaju.

  1. Uvod
  2. Materijalni nedostatci za koje prodavatelj odgovara
  3. Kada postoji materijalni nedostatak
  4. Isporuka ažuriranja kod stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima
  5. Rok odgovornosti prodavatelja za nedostatke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge
  6. Ograničenje i isključuje odgovornost za materijalne nedostatke u potrošačkom ugovoru
  7. Prava kupca
  8. Popravak ili zamjena stvari
  9. Naknadni razumni rok za ispunjenje potrošačkog ugovora
Hashtags:
#MaterijalniNedostatci, #NovelaZOO, #ZOO