Knjiženja uporabljenih instrumenata osiguranja plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Knjiženja uporabljenih instrumenata osiguranja plaćanja
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U prošlom smo broju časopisa RRiF prikazali instrumente osiguranja naplate tražbina. Pritom nije bilo obuhvaćeno knjigovodstveno postupanje s tim instrumentima, kako kod izdavatelja (dužnika) tako ni kod primatelja (vjerovnika). Ovim člankom prikazujemo nastanak poslovnog događaja od aktiviranja instrumenata osiguranja plaćanja na temelju kojeg se u nekim slučajevima jedna tražbina ili obveza transformira u drugu, a na osnovi čega se provode odgovarajuća knjiženja.

1. Naplata iz bankarske garancije
2. Knjiženje isplate „korporativne“ garancije
3. Knjiženje po izdanoj i naplaćenoj zadužnici
4. Knjiženje pretvaranja tražbine u udjel u kapitalu društva
5. Knjiženje založenog udjela člana koji je stekao vjerovnik
6. Knjiženje realizirane hipoteke – zaloga nekretnine
7. Zaključak 

Hashtags:
#Računovodstvo