Važeći carinski postupci u Republici Hrvatskoj

Datum: 20.12.2012, Četvrtak
Klasa: 413-01/12-01/515
Davatelj: Carinska uprava

Vašim elektronskim upitom od 14 prosinca 2012 zatražili ste informacije koji carinski postupci postoje u Republici Hrvatskoj obzirom na Vašu namjeru skorašnjeg osnivanja tvrtke kćeri u RH te vam je bitno upoznati se i s carinskim sustavom Nastavno na isti daje se sljedeći odgovor Detalje carinskih postupanja i postupaka regulira Uredba za provedbu Carinskog zakona Nar nov br 161 03 29 11 U carinskom sustavu RH postoje više vrsta carinskih postupaka a provozni postupak koji podrazumijeva carinski nadzor robe od njenoga ulaska u carinsko područje RH do njenoga izlaska ili provedbe kojega drugoga carinskog postupka b izvozni postupak c puštanje robe u slobodan promet koji je najčešći i podrazumijeva konačno carinjenje robe za potrebe domaćeg primatelja uz plaćanje uvoznih davanja carine PDV a i eventualno posebnoga poreza d postupak carinskog skladištenja mogućnost smještaja bez vremenskog ograničenja strane neocarinjene robe u skladišnom prostoru bez plaćanja davanja e postupak privremenog uvoza unosa strane robe radi njene privremene uporabe u RH od strane stranih osoba na najduže 24 mjeseca f postupak unutarnje proizvodnje tj uvoz repromaterijala bez plaćanja uvoznih davanja radi njegove prerade u novi proizvod koji će se potom izvesti g postupak vanjske proizvodnje izvoz repromaterijala radi njegove prerade u inozemstvu te potom uvoz tako dobivenog finalnog proizvoda h postupak prerade pod carinskim nadzorom uvoz neke robe koja će se određenim proizvodnim radnjama preraditi u drugu robu te obračun uvoznih davanja na tako dobivenu robu Postupci navedeni pod d do h nazivaju se i postupci s gospodarskim učinkom jer se pri uvozu ne naplaćuju uvozna davanja zbog naknadne uporabe odnosne robe u određene svrhe Za primjenu ovih postupaka potrebno je ispuniti određene gospodarske uvjete te putem nadležne carinarnice ishoditi odgovarajuće odobrenje Svako iskakanje ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja