Uporaba bankovne garancije kao osiguranja naplate carinskog duga

Datum: 30.09.2009, Srijeda
Klasa: 413-01/09-01/500
Davatelj: Carinska uprava

Temeljem vašeg upita od 1 rujna 2009 godine kojim ste zatražili odgovor u svezi polaganja bankovne garancije kao instrumenta osiguranja plaćanja carinskog duga u carinskom postupku u nastavku dajemo sljedeći odgovor Odredbe o osiguranju za namirenje carinskog duga uključujući polaganje prihvaćanje i druge radnje sa bankovnim garancijama položenim u carinskom postupku propisani su člancima 192 do 203 Carinskog zakona Nar nov br 78 99 94 99 117 99 73 00 92 01 47 03 140 05 138 06 60 08 i 45 09 te člancima 446 do 463 Uredbe za provedbu Carinskog zakona Nar nov br 161 03 5 07 70 08 i 76 09 Također zasnivanje odnosa i ostvarivanje prava i obveza iz ugovornih odnosa regulirani su Zakonom o obveznim odnosima Nar nov br 35 05 i 41 38 pri čemu su člancima 1039 do 1043 regulirane bankarske garancije na poziv Sukladno carinskim propisima jedan od instrumenta osiguranja carinskog duga je i bankovna garancija koju Carinska uprava može prihvatiti pod uvjetom da je izdana od banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te da sadrži sve podatke propisane člankom 460 Uredbe za provedbu carinskog zakona Ovjerom položene bankovne garancije Carinska uprava donosi odluku o prihvaćanju garancije a carinski dužnik se može pozvati na tu bankovnu garanciju u carinskom postupku sljedeći radni dan od dana prihvata Izdavanjem bankovne garancije banka se kao garant obvezuje na podmirenje dospjelog a nepodmirenog carinskog duga carinskog dužnika koji je nastao ili može nastati u razdoblju važenja bankovne garancije koje je navedeno u samoj bankovnoj garanciji produženom za 6 mjeseci ako je ista bila podnijeta za postupak unutarnje proizvodnje ili 3 mjeseca za ostale carinske postupke To znači da je tom bankovnom garancijom ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja