Uputa za provedbu postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum: 20.06.2013, Četvrtak
Klasa: 011-02/13-03/43
Davatelj: Carinska uprava

1 OPĆE ODREDBE Obveza polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine koji trošarinski obveznici podnose za namirenje mogućeg duga za trošarinske proizvode u bitnome su uređeni odredbama članaka 34 i 79 stavka 2 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 i 32 13 u daljnjem tekstu Zakon te 35 45 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 Sukladno članku 34 Zakona polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine uvijek je obvezno za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave Pri tome dakle Carinska uprava uvijek može zahtijevati polaganje instrumenta osiguranja i za proizvodnju te skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati kao i kamata koje su nastale ili bi mogle nastati za alkohol i alkoholna pića te energente osim krutih goriva i prirodnog plina koji se skladište i ili proizvode u trošarinskom skladištu te koji se otpremaju i ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine koji su pušteni u potrošnju u drugoj državi članici a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19 Zakona koji su pušteni u potrošnju u drugoj državi članici a kod prodaje na daljinu ih prima osoba u Republici Hrvatskoj sukladno članku 20 Zakona Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati kao i kamata koje su nastale ili bi mogle nastati za duhanske prerađevine koje se skladište i ili proizvode u trošarinskom skladištu otpremaju i ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine koji su pušteni u potrošnju u drugoj državi članici a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19 Zakona koji su pušteni u potrošnju u drugoj državi članici a kod prodaje na daljinu ih prima osoba u Republici Hrvatskoj sukladno članku 20 Zakona Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine uz kamata koje su nastale ili bi mogle nastati garantira se namirenje i nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja u skladu s carinskim propisima kod uvoznika koji duhanske prerađevine puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske 2 IZNIMKE OD OBVEZA POLAGANJA INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINEPolaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine neće se zahtijevati od tijela državne uprave za kretanja koja započinju i završavaju na teritoriju Republike Hrvatske za trošarinske proizvode za koje visina trošarine iznosi nula kuna koji se proizvode skladište te kreću u sustavu odgode na teritoriju Republike Hrvatske kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima ili morem uz prethodni sporazum država članica koje su uključene u takvo kretanje 3 PODNOŠENJE INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE 3 1 OPĆENITO Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta registrirani i povremeno registrirani primatelj registrirani pošiljatelj uvoznik koji duhanske prerađevine pušta u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici koje drži u komercijalne svrhe na teritoriju Republike Hrvatske radi isporuke ili potrošnje osoba iz članka 21 stavka 1 točke 4 Zakona prodavatelj iz druge države članice odnosno njegov porezni zastupnik u Republici Hrvatskoj kod prodaje na daljinu osobe iz članka 21 stavka 1 točke 5 Zakona Umjesto ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i registriranog pošiljatelja instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik vlasnik trošarinskih proizvoda primatelj ili solidarno dvije ili više spomenutih osoba uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i registriranog pošiljatelja 3 2 OVLAŠTENI DRŽATELJ TROŠARINSKOG SKLADIŠTA Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je za namirenje mogućeg trošarinskog duga za trošarinske proizvode koji se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište može se izdati između ostaloga ako podnositelj zahtjeva prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine U tom smislu se uz zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište obvezno prilaže i izjava kojom se podnositelj obvezuje položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više trošarinskih skladišta može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja trošarine koji se odnosi na sva trošarinska skladišta Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine obvezno je za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine utvrđuje Carinska uprava ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga za trošarinske proizvode koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine iznosu mogućeg trošarinskog duga u poreznom razdoblju ako se zahtijeva polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine Međutim u oba slučaja Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od utvrđenog iznosa 3 3 REGISTRIRANI I POVREMENO REGISTRIRANI PRIMATELJ Registrirani primatelj mora Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine U tom smislu se uz zahtjev za izdavanje odobrenja za registriranog primatelja obvezno prilaže i izjava kojom se podnositelj obvezuje priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice Povremeno registrirani primatelj je dužan uz zahtjev za izdavanje odobrenja za povremeno registriranog primatelja priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje visina trošarine iznosi nula kuna Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga 3 4 REGISTRIRANI POŠILJATELJ Registrirani pošiljatelj mora prije otpreme trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu dostaviti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini moguće nastalog trošarinskog duga za one proizvode koje kao registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine U tom smislu se uz zahtjev ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja