Naknadni popusti i iskazivanje potraživanja od prodaje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Naknadni popusti i iskazivanje potraživanja od prodaje
Stranica:
13.
Autor/i:
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U našoj poslovnoj praksi često se ugovorima ili naknadnim dogovorima uređuju pitanja dodatnih popusta u cijeni zbog plaćanja prije roka dospijeća, naknadnih rabata i odobrenja razlike u cijeni zbog kupnje odgovarajuće, ugovorom određene količine robe, zbog nekih drugih poslovnih razloga i sl. Računovodstvo treba definirati svoje postupke u takvim slučajevima kako kod kupca, tako i kod prodavatelja. U ovom članku pišemo kako bi se u računovodstvu trebao odvijati postupak s naknadnim odobrenjima.

1. Uvod
2. Naknadni popusti s motrišta isporučitelja
3. Naknadni popusti i odobrenja s motrišta kupca
4. Iskazivanje prihoda od prodaje u slučaju odgođenog plaćanja
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine