Računovodstvo, revizija i financije 4/2011

Web izdanje 8,99
Optimizam - uvodnik
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ
Naknadni popusti i iskazivanje potraživanja od prodaje
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstveni i porezni položaj društva u likvidaciji
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Čuvanje poslovne dokumentacije
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sastavljanje statističkog izvještaja poduzetnika (obrazac TSI-POD) za razdoblje siječanj – ožujak 2011.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Kapital društava za upravljanje investicijskim fondovima
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.
Vlastiti prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – ožujak 2011.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Blagajničko poslovanje kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za mirovinski doprinos te povrat doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) – porezna i troškovna pogodnost
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zaštita podataka i činjenica u poreznom postupku
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Novosti u oporezivanju trošarinama i posebnim porezima – naftni derivati i kava
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Davanje i uzimanje zajmova – neka specifična pitanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.
Donošenje rješenja o ovrsi i podnošenje žalbe te zahtjev za obročno plaćanje i odgodu ovrhe poreznog duga
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Neka pojašnjenja o naknadama za općekorisne funkcije šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Revizija računovodstvenih procjena – predrevizija
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Financijski instrumenti MRS-a 39 (druga faza) – Troškovi nabave i umanjenje vrijednosti –
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zakonodavstvo Europske unije o registrima, porezu na dobitak i stečajevima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Projektno financiranje
Autor: Dr. sc. Damir Jurčić
Zakon o sprječavanju pranja novca – pitanja i odgovori (2. dio)
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Praćenje i planiranje poslovanja pomoću kontrolinga
Autor: Mr. sc. Davor ŠPAC
Nova statistička izvješća o deviznom poslovanju
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Novosti u izvještavanju o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Gordana MIŠKIĆ, dipl. oec.
Likvidacija obrtnika „dohodaša“
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Pitanja i odgovori iz nadležnosti sanitarne inspekcije
Autor: Marica BOBOVČAN, dipl. inž.
Novosti u vezi s minimalnim tehničkim uvjetima i dopustivosti izlaganja duhanskih proizvoda na mjestu njihove prodaje
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Cijene vodnih usluga prema novim propisima
Autor: Stanka RADULOVIĆ, dipl. oec.
Što je izmijenjeno u propisima o doprinosima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Privremeno zapošljavanje – ustupanje radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sudski raskid ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.