Računovodstvo, revizija i financije

Optimizam - uvodnik
rrif - 4.2011, str. 11
Naknadni popusti i iskazivanje potraživanja od prodaje
rrif - 4.2011, str. 13
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 4.2011, str. 20
Računovodstvo uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda
rrif - 4.2011, str. 24
Računovodstveni i porezni položaj društva u likvidaciji
rrif - 4.2011, str. 29
Čuvanje poslovne dokumentacije
rrif - 4.2011, str. 34
Sastavljanje statističkog izvještaja poduzetnika (obrazac TSI-POD) za razdoblje siječanj – ožujak 2011.
rrif - 4.2011, str. 38
Kapital društava za upravljanje investicijskim fondovima
rrif - 4.2011, str. 43
Vlastiti prihodi
rrif - 4.2011, str. 47
Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – ožujak 2011.
rrif - 4.2011, str. 50
Blagajničko poslovanje kod neprofitnih organizacija
rrif - 4.2011, str. 55
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za mirovinski doprinos te povrat doprinosa
rrif - 4.2011, str. 58
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) – porezna i troškovna pogodnost
rrif - 4.2011, str. 62
Zaštita podataka i činjenica u poreznom postupku
rrif - 4.2011, str. 66
Novosti u oporezivanju trošarinama i posebnim porezima – naftni derivati i kava
rrif - 4.2011, str. 69
Davanje i uzimanje zajmova – neka specifična pitanja
rrif - 4.2011, str. 73
Donošenje rješenja o ovrsi i podnošenje žalbe te zahtjev za obročno plaćanje i odgodu ovrhe poreznog duga
rrif - 4.2011, str. 78
Neka pojašnjenja o naknadama za općekorisne funkcije šuma
rrif - 4.2011, str. 87
Revizija računovodstvenih procjena – predrevizija
rrif - 4.2011, str. 89
Financijski instrumenti MRS-a 39 (druga faza) – Troškovi nabave i umanjenje vrijednosti –
rrif - 4.2011, str. 94
Zakonodavstvo Europske unije o registrima, porezu na dobitak i stečajevima
rrif - 4.2011, str. 95
Projektno financiranje
rrif - 4.2011, str. 97
Zakon o sprječavanju pranja novca – pitanja i odgovori (2. dio)
rrif - 4.2011, str. 101
Praćenje i planiranje poslovanja pomoću kontrolinga
rrif - 4.2011, str. 105
Nova statistička izvješća o deviznom poslovanju
rrif - 4.2011, str. 112
Novosti u izvještavanju o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
rrif - 4.2011, str. 117
Likvidacija obrtnika „dohodaša“
rrif - 4.2011, str. 125
Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak
rrif - 4.2011, str. 133
Pitanja i odgovori iz nadležnosti sanitarne inspekcije
rrif - 4.2011, str. 139
Novosti u vezi s minimalnim tehničkim uvjetima i dopustivosti izlaganja duhanskih proizvoda na mjestu njihove prodaje
rrif - 4.2011, str. 143
Cijene vodnih usluga prema novim propisima
rrif - 4.2011, str. 147
Što je izmijenjeno u propisima o doprinosima
rrif - 4.2011, str. 152
Privremeno zapošljavanje – ustupanje radnika
rrif - 4.2011, str. 155
Sudski raskid ugovora o radu
rrif - 4.2011, str. 159
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
rrif - 4.2011, str. 161
Novi propisi
rrif - 4.2011, str. 167
Zanimljivosti
rrif - 4.2011, str. 171
Stručne informacije
rrif - 4.2011, str. 176