Likvidacija obrtnika „dohodaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Likvidacija obrtnika „dohodaša“
Stranica:
125.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Likvidacija obrta „dohodaša“ jedan je od najčešćih načina prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti. Obrt može prestati poslovati zbog različitih razloga, odnosno prema slobodnoj odluci obrtnika ili „po sili zakona” ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju, najčešće prema odredbama Zakona obrtu. Obrt prestaje poslovati i otuđenjem, s tim da treba razlikovati otuđenje s nastavkom poslovanja obrta ili bez nastavka poslovanja o čemu ćemo pisati u nekom od sljedećih brojeva časopisa RRiF. Nakon likvidacije obrtnici trebaju sastaviti i godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak na obrascu DOH o čemu se može detaljnije pročitati u Prilogu časopisu RRiF, br. 1/11.

1. Uvod
2. Posebnosti u nekim slučajevima prestanka obrtničke djelatnosti
3. Obveze koje proizlaze iz propisa o PDV-u pri prestanku obavljanja obrtničke djelatnosti
4. Kako propisi o porezu na dohodak određuju likvidaciju obrtničke djelatnosti
5. Primjer utvrđivanja dohotka kod likvidacije obrtničke djelatnosti
6. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #Obrtnici, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost, #SamostalnaDjelatnost