Što je izmijenjeno u propisima o doprinosima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Što je izmijenjeno u propisima o doprinosima
Stranica:
152.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U skladu s novostima u propisima iz područja socijalnog osiguranja, koji su izmijenjeni u razdoblju od stupanja na snagu Zakona o doprinosima, odnosno od 1. siječnja 2009. usklađene su i izmijenjene i odredbe toga zakona. Riječ je o izmjeni nazivlja u pojedinim člancima i pojašnjenju pojedinih odredaba radi lakše primjene u praksi. U skladu s izmijenjenim odredbama Zakona izmijenjen je i Pravilnik o doprinosima. Stope doprinosa nisu izmijenjene. O tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Promjena nazivlja
3. Osoba koja se prvi put zapošljava
4. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine
5. Koji umirovljenici ne plaćaju doprinose na primitke ostvarene uz mirovinu
6. Učenici i studenti koji nisu osigurani kao članovi obitelji
7. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osoba koje u inozemstvu borave po privatnom poslu

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja