Revizija računovodstvenih procjena – predrevizija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Revizija računovodstvenih procjena – predrevizija
Stranica:
89.
Autor/i:
Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Revizorski postupci vezani za pozicije izvještaja koje uključuju računovodstvene procjene oduvijek su drukčiji od procedura vezanih za revidiranje ostalih pozicija financijskih izvještaja. Činjenica jest da za računovodstvene procjene nema čvrstih materijalnih dokaza, one su subjektivne i podložne slobodnoj prosudbi uprave i stoga su više od ostalih pozicija u izvještajima podložne utjecaju uprave. Ako uprava želi manipulirati rezultatom, najlakši je način da to učini preko procjena. Zbog toga je poseban naglasak na revizorovoj skeptičnosti, kao i potpunom razumijevanju i primjeni zahtjeva koje se od njega traže prema MrevS-u koji uređuje reviziju računovodstvenih procjena. U nastavku članka autorica opisuje procedure i postupke koje revizori trebaju provesti u predreviziji kod revidiranja računovodstvenih procjena.

1. Definiranje revizije računovodstvenih procjena
2. Revizijski postupci kod računovodstvenih procjena
3. Zaključak

Hashtags:
#Revizija