Davanje i uzimanje zajmova – neka specifična pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Davanje i uzimanje zajmova – neka specifična pitanja
Stranica:
73.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Kreditno poslovanje vrlo je česta aktivnost koju poduzima uprava društva u cilju održanja solventnosti društva, odnosno u cilju ispunjenja dospjelih novčanih obveza. Jedan od izvora financiranja jest uzimanje zajma od drugog poduzetnika, člana(-ova) društva i ostalih fizičkih osoba ili pak kredita od banaka. Posebno se osvrćemo na korištenje zajmova nerezidenata. S druge pak strane trgovačko društvo može odobriti zajam drugom društvu ili pravnoj osobi, ali i članu društva, zaposleniku ili nekoj trećoj fizičkoj osobi. Što treba imati na umu vezano za porezne i druge propise u vezi sa zajmovima i kamatama, objašnjavamo u ovom članku.

1. Svota zajma i kamata inozemnog člana društva
2. Porez po odbitku na kamate inozemnih zajmodavaca neovisno o visini kamate
3. Koje se najviše ili najniže kamate mogu zaračunati između povezanih osoba
4. Zajmovi i kamate između nepovezanih osoba
5. Kamate iz sudskih sporova
6. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Porezi, #Porezi, #PorezPoOdbitku