Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) – porezna i troškovna pogodnost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) – porezna i troškovna pogodnost
Stranica:
62.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.) premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike na osnovi životnog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja njihove imovine smatraju se oporezivim primitkom. Premije pak dobrovoljnog mirovinskog osiguranja imaju povlašten porezni položaj. Naime, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje za svoje radnike do određene svote nisu oporezivi primitak, a za poslodavca predstavljaju porezno priznati rashod i smanjuju osnovicu poreza na dobitak. O tome te o još nekim pitanjima vezanim za ovu problematiku pišemo u nastavku.

1. Može li i pod kojim uvjetima poslodavac premiju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja neoporezivo isplatiti radnicima i u kojoj svoti?
2. Može li istodobno poslodavac uplatiti neoporezivo više premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i koliko?
3. Kakav je porezni položaj premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koju poslodavac isplaćuje u svoti iznad 500,00 kn mjesečno ili 6.000,00 kn godišnje?
4. Jesu li premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja kada ih poslodavac podmiruje za svoje zaposlenike porezno priznati trošak?
5. Na koji način treba provesti knjiženje plaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja? 6. Mora li poslodavac dobrovoljno mirovinsko osiguranje plaćati svim zaposlenicima?
7. Priznaje li se u izdatke premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja obrtnicima i s obrtom izjednačenim zanimanjima?
8. Treba li se voditi evidencija o plaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja?
9. Postoje li prednosti plaćanja premije u III. stupu mirovinskog osiguranja u odnosu na podmirivanje premija za životno osiguranje?
10. Zaključak

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #TroškoviOsoblja