Pitanja i odgovori iz nadležnosti sanitarne inspekcije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Pitanja i odgovori iz nadležnosti sanitarne inspekcije
Stranica:
139.
Autor/i:
Marica BOBOVČAN, dipl. inž.
Sažetak:

Prema čl. 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Nar. nov., br. 113/08. i 88/10.) sanitarna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi, i to nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti, proizvodnjom i stavljanjem na tržište hrane, uključujući genetski modificiranu hranu i organizme i novu hranu, proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uporabom opasnih kemikalija, stavljanjem na tržište i uporabom biocidnih pripravaka, zaštitom od buke i od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Inspekcijski nadzor obavlja se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnost na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima. Poslove sanitarne inspekcije obavlja Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

1. Koje sve uvjete treba zadovoljiti o ispunjavanju propisa o zaštiti od buke u ugostiteljskim i ostalim objektima?
2. Na koje se djelatnosti odnosi prijava Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi?
3. Kakva je radna odjeća propisana za osoblje koje radi s hranom?
4. Tko je obavezan imati sanitarnu iskaznicu?
5. Na koga se odnosi obaveza polaganja tečaja zdravstvenog odgoja?
6. Tko treba provoditi mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije?
7. Što se smatra reklamiranjem alkoholnih pića?
8. Što se smatra promidžbom (reklamiranjem) duhanskih proizvoda?

Hashtags:
#TržišteIPropisi