Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima
Stranica:
158.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

  1. EU dogovara zajednička pravila za hipotekarne kredite
  2. EU želi da kompanije objavljuju i nefinancijske informacije
  3. Porezni trendovi u EU
  4. Erasmus za mlade poduzetnike
  5. Jednostavnije priznavanje dokumenata
  6. Odobrena nova stroga pravila za banke
Hashtags:
#TržišteIPropisi, #TržišteIPropisi