Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Obveza fiskalizacije od 1. srpnja 2013.
rrif - 6.2013, str. 17
Povratni učinak oporezivanja dividenda i udjela u dobitku – privremena obustava –
rrif - 6.2013, str. 24
Računovodstvo troškova legalizacije bespravnih građevina
rrif - 6.2013, str. 29
Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i naknade šteta
rrif - 6.2013, str. 32
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
rrif - 6.2013, str. 37
Račun u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013.
rrif - 6.2013, str. 42
Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
rrif - 6.2013, str. 50
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu (do 30. lipnja)
rrif - 6.2013, str. 66
Sitan inventar kod proračunskih osoba
rrif - 6.2013, str. 74
Službeni put radnika
rrif - 6.2013, str. 76
Evidencije i izvještaji političkog djelovanja
rrif - 6.2013, str. 78
Prijedlog novog izvješća o plaćama i drugim primitcima na jedinstvenom Obrascu JOPPD
rrif - 6.2013, str. 83
Nova minimalna plaća za 2013.
rrif - 6.2013, str. 90
Troškovi prehrane zaposlenika
rrif - 6.2013, str. 92
Isplata regresa za godišnji odmor 2013.
rrif - 6.2013, str. 102
Isporuke dobara unutar EU
rrif - 6.2013, str. 106
Određivanje mjesta isporuke dobara u Europskoj uniji
rrif - 6.2013, str. 115
Transferne cijene i priprema dokumentacije
rrif - 6.2013, str. 119
Prikaz Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba
rrif - 6.2013, str. 125
Ocjena i učinci pronađenih pogrešaka u reviziji
rrif - 6.2013, str. 127
Odgođeno priznavanje stanja nastalih propisivanjem cijenama
rrif - 6.2013, str. 132
Zajedničko tržište Europske unije
rrif - 6.2013, str. 134
Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije
rrif - 6.2013, str. 148
Financiranje razvojnih prioriteta Hrvatske iz ESI fondova u razdoblju 2014. - 2020.
rrif - 6.2013, str. 154
Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima
rrif - 6.2013, str. 158
Platni promet nakon ulaska u Europsku uniju
rrif - 6.2013, str. 160
Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u
rrif - 6.2013, str. 162
Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013.
rrif - 6.2013, str. 170
Aktualna pitanja o godišnjim odmorima
rrif - 6.2013, str. 171
Pravo na smještaj roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta
rrif - 6.2013, str. 183
Otkaz ugovora o radu – izvanredni i redoviti
rrif - 6.2013, str. 186
Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama
rrif - 6.2013, str. 189
Pravo na godišnji odmor službenika i dužnosnika u JLP(R)S-u
rrif - 6.2013, str. 197
Javna nabava odvjetničkih usluga
rrif - 6.2013, str. 201
Dokaz o nekažnjavanosti u sustavu javne nabave
rrif - 6.2013, str. 207
Kriza u EU, spašavanje eura i banaka te situacija u Njemačkoj
rrif - 6.2013, str. 213
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 6.2013, str. 216
Novi propisi
rrif - 6.2013, str. 221
Stručne informacije
rrif - 6.2013, str. 227