Računovodstvo, revizija i financije 6/2013

Web izdanje 8,99
Idemo u štrajk - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Obveza fiskalizacije od 1. srpnja 2013.
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Povratni učinak oporezivanja dividenda i udjela u dobitku – privremena obustava –
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Računovodstvo troškova legalizacije bespravnih građevina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i naknade šteta
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Račun u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu (do 30. lipnja)
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sitan inventar kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Službeni put radnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Evidencije i izvještaji političkog djelovanja
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Prijedlog novog izvješća o plaćama i drugim primitcima na jedinstvenom Obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nova minimalna plaća za 2013.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi prehrane zaposlenika
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Isplata regresa za godišnji odmor 2013.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isporuke dobara unutar EU
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Određivanje mjesta isporuke dobara u Europskoj uniji
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Transferne cijene i priprema dokumentacije
Autor: Marijana EVĐENIĆ , mr. spec.
Prikaz Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Ocjena i učinci pronađenih pogrešaka u reviziji
Autor: Filip HITREC , dipl. oec., ovl. rev i ACCA
Odgođeno priznavanje stanja nastalih propisivanjem cijenama
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zajedničko tržište Europske unije
Autori: Tina PETER
Željka KRALJ , dipl. oec.
Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije
Autor: Mr. Ladislava ČELAR
Financiranje razvojnih prioriteta Hrvatske iz ESI fondova u razdoblju 2014. - 2020.
Autori: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Mr. sc. Hana KOLIĆ , dipl. oec.
Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Platni promet nakon ulaska u Europsku uniju
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013.
Autor: Višnja Bengez, mr. oec.
Aktualna pitanja o godišnjim odmorima
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Pravo na smještaj roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Otkaz ugovora o radu – izvanredni i redoviti
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pravo na godišnji odmor službenika i dužnosnika u JLP(R)S-u
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Javna nabava odvjetničkih usluga
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Dokaz o nekažnjavanosti u sustavu javne nabave
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Kriza u EU, spašavanje eura i banaka te situacija u Njemačkoj
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.