Dokaz o nekažnjavanosti u sustavu javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Dokaz o nekažnjavanosti u sustavu javne nabave
Stranica:
207.
Autor/i:
Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  U praksi se primjećuju nejasnoće oko tumačenja pojma valjanog dokaza nekažnjavanosti za gospodarske subjekte čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, što vodi pravnoj nesigurnosti. U ovom se članku, stoga, objašnjava tzv. „izjava o nekažnjavanju“, u smislu Zakona o javnoj nabavi, s osvrtom na Zakon o javnom bilježništvu, mišljenja Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
  1. Kaznena djela iz Zakona o javnoj nabavi
  2. Dokazi o nepostojanju kaznenih djela iz Zakona o javnoj nabavi
  3. Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka
  4. Zaključak
Hashtags:
#JavnaNabava