Pravo na godišnji odmor službenika i dužnosnika u JLP(R)S-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Pravo na godišnji odmor službenika i dužnosnika u JLP(R)S-u
Stranica:
197.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:
  Pravo radnika na plaćeni godišnji odmor, osim Zakonom o radu kao osnovnim propisom iz područja rada, može biti propisano i kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Ako nije sklopljen kolektivni ugovor, to se pravo može urediti odlukom, kao općim aktom predstavničkog tijela jedinice samouprave, u skladu s općim propisima o radu.
  1. Uvod
  2. Pravo na godišnji odmor službenika i namještenika JLP(R)S-a
  3. Pravo na godišnji odmor lokalnih dužnosnika
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo