Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije
Stranica:
148.
Autor/i:
Mr. Ladislava ČELAR
Sažetak:
  Sudjelovanje na unutarnjem tržištu EU vodi do daljnje liberalizacije trgovine u Republici Hrvatskoj, dajući veće mogućnosti gospodarstvenicima, ali i krajnjim potrošačima koji imaju pravo konačnog izbora proizvoda koji se ponajprije temelji na tehničkim zahtjevima za sigurnost, bez obzira na njegovo podrijetlo.
  Pružatelji usluga s registriranim sjedištem poslovanja u RH mogu pružati svoje usluge na cijelom Europskom gospodarskom prostoru, pod jednakim uvjetima kao i drugi pružatelji usluga, bez obveze ponovne registracije poslovnog nastana.
  O te dvije bitne odrednice trgovine na unutarnjem europskom tržištu piše se u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Slobodno kretanje roba
  3. Sloboda pružanja usluga
  4. SOLVIT
  5. Zaključak
Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo, #TrgovinaSInozemstvom, #TržišteIPropisi