Zajedničko tržište Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Zajedničko tržište Europske unije
Stranica:
134.
Autor/i:
Tina PETER
Željka KRALJ , dipl. oec.
Sažetak:
  Temelj Europske unije čine zajedničko tržište i carinska unija. Zajedničko tržište podrazumijeva slobodu kretanja roba, zajedničku trgovinsku politiku i zajedničku agrarnu politiku. Carinska unija podrazumijeva zajedničke carinske propise i bescarinsku trgovinu između zemalja članica tako da su prihodi od carine zajednički prihodi Europske unije. Pristupom Republike Hrvatske Europskoj uniji, nacionalni carinski propisi i zakonodavstvo koje uređuje trgovinu s trećim zemljama prestaju vrijediti i počinje primjena zajedničkih carinskih propisa Europske unije.
  1. Uvod
  2. Propisi RH koji se nakon ulaska u EU više neće primjenjivati
  3. Propisi EU koji će se početi primjenjivati nakon ulaska RH u EU
  4. Tarifne i netarifne mjere
  5. Zajednička agrarna politika
  6. Ribarstvo
  7. Mjere zajedničke trgovinske politike
  8. Zaključak
Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo, #TržišteIPropisi