Račun u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Račun u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013.
Stranica:
42.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Pristupanjem RH EU stupit će na snagu odredbe novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji uvodi novosti vezane za sadržaj i obvezu izdavanja računa, odnosno, u naš pravni poredak prenose se odredbe direktiva EU u vezi s porezom na dodanu vrijednost. U nastavku dajemo prikaz obveznog sadržaja računa, sukladno poreznim i drugim propisima.
  1. Uvod
  2. Obvezni sadržaj računa
  3. Načini izdavanja računa
  4. Računi obveznika poreza na dohodak
  5. Provjera ispravnosti računa
  6. Čuvanje primljenih i izdanih računa
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo