Otkaz ugovora o radu – izvanredni i redoviti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Otkaz ugovora o radu – izvanredni i redoviti
Stranica:
186.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  U ovome se članku razmatraju pitanja vezana za institut otkaza ugovora o radu, kako izvanrednog tako i redovitog, kao pitanja uvijek bitna i aktualna. O svemu tome detaljnije u nastavku, s napomenom da je ovo sudska praksa novijega datuma te u potpunosti aktualna i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.
  1. Uvod
  2. Izvanredni otkaz ugovora o radu
  3. Redoviti otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo