Povratni učinak oporezivanja dividenda i udjela u dobitku – privremena obustava –

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Povratni učinak oporezivanja dividenda i udjela u dobitku – privremena obustava –
Stranica:
24.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Smatra se da je Ustavni sud RH donio, u odnosu na dosadašnju praksu, jedno revolucionarno Rješenje za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o porezu na dohodak o povratnom oporezivanju dividenda i udjela u dobitku (objava u Nar. nov., br. 43/13. od 12. travnja 2013.).
  Nastavno na predmetno Rješenje, Porezna uprava je donijela stajalište kojim obustavlja postupke prisilne naplate i oporezivanje isplate dividenda i udjela u dobitku, no više o tome u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Pravni izvori
  3. Prikaz odluke Ustavnog suda RH
  4. Pravna analiza odluke
  5. Reagiranje Porezne uprave
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi