Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu (do 30. lipnja)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu (do 30. lipnja)
Stranica:
66.
Autor/i:
Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:
  Već petu godinu zaredom poduzetnici/trgovačka društva imaju obvezu sastavljanja i predaje godišnjega financijskog izvještaja za više namjena, za statističke i druge potrebe i radi javne objave, i to u više navrata, odnosno s različitim rokovima predaje. Rok za predaju godišnjega financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe bio je 31. ožujka 2013., a rok za predaju godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije radi javne objave je 30. lipnja. Većina je trgovačkih društava mogla svoju obvezu ispuniti već s 31. ožujka istodobnom predajom godišnjih financijskih izvještaja i za statističke i druge potrebe i radi javne objave.
  Ako je društvo predalo godišnji financijski izvještaj za 2012. samo za statističke i druge potrebe, još treba, u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br., broj 107/07.), sastaviti i Fini predati pojedinačni godišnji financijski izvještaj do 30. lipnja 2013., a obveznici konsolidacije i konsolidirani godišnji financijski izvještaj do 30. rujna radi javne objave. Više o navedenoj obvezi u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Predaja godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije radi javne objave
  3. Dokumentacija obveznika revizije u skladu s naputkom Hrvatske revizorske komore pod nazivom Smjernica 1-2010
  4. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
  5. Primjena Pravilnika o vrstama i visini naknade za uslugu javne objave
  6. Provjera potpunosti i točnosti godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije
  7. Javna objava
  8. Naknadna predaja te izmjena već predanoga godišnjeg financijskog izvještaja
  9. Kazne zbog nepodnošenja godišnjih financijskih izvještaja
  10. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo