Prijedlog novog izvješća o plaćama i drugim primitcima na jedinstvenom Obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Prijedlog novog izvješća o plaćama i drugim primitcima na jedinstvenom Obrascu JOPPD
Stranica:
83.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Već početkom ove godine najavljeno je da će se putem jedinstvenog obrasca izvješćivati Poreznu upravu o porezu, prirezu i doprinosima obračunanim na plaće i sve druge primitke. Osim oporezivih primitaka iz svih izvora dohotka, predlaže se izvješćivanje Porezne uprave i o isplati primitaka koji se ne smatraju dohotkom i onih na koje se ne plaća porez na dohodak do određenih svota i pod određenim uvjetima. Kako se može zaključiti, obrazac treba biti vrlo sustavan, a podnošenje Poreznoj upravi predviđa se elektroničkim putem, zbog čega treba obaviti vrlo zahtjevne pripreme na razini Porezne uprave, a time i kod poslodavaca, te se zbog toga primjena stalno odgađa. Budući da će do primjene ipak doći kada tehničke pripreme budu gotove, dobro je upoznati se s onim što nas očekuje.
  1. Uvod
  2. Koje primitke obuhvaća Obrazac JOPPD
  3. Za koje primitke isplatitelji nisu obvezni podnositi JOPPD
  4. Kada se podnosi Obrazac JOPPD
  5. Kada Obrazac JOPPD iznimno ne treba podnositi na dan isplate odnosno dospijeća doprinosa
  6. Izgled i sadržaj Obrasca JOPPD
  7. Zaključak
Hashtags:
#TroškoviOsoblja