Obveza fiskalizacije od 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Obveza fiskalizacije od 1. srpnja 2013.
Stranica:
17.
Autor/i:
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., dalje: Zakon o fiskalizaciji) primjenjuje se od 1. siječnja 2013. Taj Zakon propisuje obveznike fiskalizacije, obvezu provedbe fiskalizacije za obveznike, a prijelaznim i završnim odredbama propisano je od kada je za pojedine obveznike fiskalizacije započela obveza fiskalizacije.
Za sve obveznike fiskalizacije za koje nije ranije nastupila obveza fiskalizacije, ta obveza nastupa od 1. srpnja 2013. Svi obveznici fiskalizacije trebaju donijeti interni akt kojim se propisuje pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa, popisati poslovne prostore i dodijeliti im oznake te istaknuti propisanu naljepnicu. Uz to, ovisno o načinu naplate, treba osigurati i zadovoljavajuće tehničke preduvjete za izdavanje računa ili pak samo prilagoditi elemente računa. Pojedini porezni obveznici nisu obveznici fiskalizacije jer ne moraju izdavati račune prema posebnim propisima, međutim, prema najavljenim izmjenama tih posebnih propisa, i to će se promijeniti od 1. srpnja. Više o tome u nastavku članka.
1. Uvod
2. Izuzeće od obveze fiskalizacije
3. Obveza fiskalizacije od 1. srpnja 2013.
4. Postupak provedbe fiskalizacije od 1. srpnja 2013.
5. Zaključak

Hashtags:
#Porezi