Transferne cijene i priprema dokumentacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Transferne cijene i priprema dokumentacije
Stranica:
119.
Autor/i:
Marijana EVĐENIĆ , mr. spec.
Sažetak:
  Većina se europskih država trenutačno nalazi u nezavidnom ekonomskom položaju – u gospodarskoj krizi. Države (Porezne uprave) traže načina kako da osiguraju što više novca za državnu blagajnu, a poduzeća kako da lakše prebrode trenutačnu situaciju sa što manjim posljedicama. Porezne uprave brzo su zaključile da je relativno neiskorišteno područje koje može donijeti visoke porezne prihode - područje transfernih cijena. Zbog toga su započele intenzivno provjeravanje transfernih cijena kod poreznih obveznika koji posluju s povezanim osobama u inozemstvu.
  Poduzeća često uzimaju u obzir načela transfernih cijena i postupaju po njima, ali ih nikada ne objavljuju u zajedničkom dokumentu. Teškoće nastaju kada dođe do inspekcijskog pregleda. Tada treba predati cjelokupnu dokumentaciju koja je propisana zakonima. Tko je odgovoran za pripremu dokumentacije o transfernim cijenama? S kakvim preprekama se susreću te osobe u poduzećima u pripremi dokumentacije o transfernim cijenama? Više o tome u nastavku članka.
  1. Poslovno motrište transfernih cijena
  2. Porezno motrište transfernih cijena
  3. Odgovornost za pripremu dokumentacije
  4. Prepreke s kojima se poduzeća najčešće suočavaju u pripremi dokumentacije o transfernim cijenama
  5. Priprema dokumentacije o transfernim cijenama
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi