VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 7.2010
Članak:
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.
Stranica:
36.
Autor/i:
Sažetak:

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

2. POREZ NA POTROŠNJU

3. POREZ NA DOBITAK

4. POREZ PO ODBITKU

5. POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (OBRT I SLOBODNA ZANIMANJA)

6. KOMORSKI DOPRINOS

6.1. DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

6.2. DOPRINOS HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI

7. TURISTIČKA ČLANARINA

8. SPOMENIČKA RENTA

8.1. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PREMA STOPI NA UKUPAN PRIHOD

8.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PREMA ČETVORNOM METRU KORISNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA

9. NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #Trošarine