Određivanje mjesta isporuke dobara u Europskoj uniji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Određivanje mjesta isporuke dobara u Europskoj uniji
Stranica:
115.
Autor/i:
Maja BUBALO , dipl. oec.
Sažetak:
  Određivanje mjesta oporezivanja među državama članicama EU svakako može izazvati i sukobe u pogledu porezne nadležnosti.
  S obzirom na to da 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postaje članicom Europske unije te da će se odredbe o mjestu oporezivanja propisane Direktivom implementirati u novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost, u nastavku članka bit će objašnjena načela Direktive kojima se određuje mjesto oporezivanja za isporuke dobara na zajedničkom tržištu EU te njihova praktična primjena.
  1. Uvod
  2. Određivanje mjesta isporuke dobara kod isporuka dobara s i bez prijevoza
  3. Određivanje mjesta isporuke kod prodaje dobara na daljinu
  4. Mjesto isporuke za dobra koja se sastavljaju ili instaliraju
  5. Određivanje mjesta oporezivanja kod isporuke dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima
  6. Određivanje mjesta isporuke kod isporuke plina putem sustava za prirodni plin te isporuke električne energije, grijanja i hlađenja
  7. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi