Nova minimalna plaća za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Nova minimalna plaća za 2013.
Stranica:
90.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Prema dostupnim podatcima, broj radnika koji u Republici Hrvatskoj prima minimalnu plaću je u porastu te se procjenjuje da oko 7% ukupno zaposlenih radnika (odnosno nešto manje od 100.000 radnika) prima minimalnu plaću. Nedavno je objavljen novi Zakon o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13.) na temelju kojeg se predlaže kvalitetniji način utvrđivanja visine minimalne plaće kako bi se omogućilo učinkovitije ostvarivanje gospodarskih i socijalnih interesa radnika koji imaju najniža primanja. O primjeni minimalne plaće te njezinoj novoj visini pišemo u nastavku ovog članka.
  1. Utvrđivanje plaće radnika
  2. Utvrđivanje minimalne plaće za 2013.
  3. Kada se može isplatiti manja svota plaće od minimalne
  4. Kada treba povećati minimalnu plaću
  5. Nadzor nad primjenom minimalne plaće
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja