Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama
Stranica:
189.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

  Pravo zaposlenika na plaćeni godišnji odmor uređuje Zakona o radu kao osnovni propis iz području rada. Osim Zakona o radu, to pravo može biti uređeno i kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. U državnim i javnim službama pravo na plaćeni godišnji odmor uređuju odredbe nekoliko kolektivnih ugovora. O kojim kolektivnim ugovorima je riječ te o načinu na koji se uređuje navedeno pravo, piše se u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Godišnji odmor, trajanje godišnjeg odmora i druga prava u vezi s godišnjim odmorom
  3. Regres prema odredbama kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo