Isplata regresa za godišnji odmor 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Isplata regresa za godišnji odmor 2013.
Stranica:
102.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Pod određenim okolnostima, na temelju odredaba Zakona o radu, radnici ostvaruju pravo na godišnji odmor. Neki radnici pritom ostvaruju i pravo na regres. Regres predstavlja naknadu koja se isplaćuje radniku radi njegovih povećanih troškova na godišnjem odmoru. No, regres je materijalno pravo koje ostvaruju samo oni radnici kojima je to pravo zajamčeno na temelju akata koji uređuju prava radnika. Regres može predstavljati neoporezivu naknadu, no svota predviđena za isplatu može se i oporezivati, dok se isplata naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora isključivo smatra oporezivim primitkom. O tome pišemo u nastavku.
  1. Pravo radnika na regres
  2. Porezni položaj isplate regresa
  3. Regres i naknada za bolovanje
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja