Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
Stranica:
37.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  Na izdatke za obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenika koje je u vezi s djelatnošću poduzetnika, prvenstveno treba gledati kao na ulaganje u razvoj vlastitoga trgovačkog društva, a ne isključivo kao na tekući trošak. Prema odredbama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, troškovi općeg i posebnog obrazovanja zaposlenika dodatno smanjuju osnovicu poreza na dobitak te stoga predstavljaju svojevrsnu poreznu olakšicu. S tom je svrhom potrebno u poslovnim knjigama osigurati posebno knjigovodstveno praćenje tih troškova. U ovom članku pišemo o poreznom i računovodstvenom motrištu troškova obrazovanja i izobrazbe zaposlenika s praktičnim primjerima odluke i ugovora o školovanju.
  1. Uvod
  2. Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika s računovodstvenog motrišta
  3. Zaposlenik upućen na školovanje u inozemstvo
  4. Korištenje neplaćenog dopusta za potrebe obrazovanja
  5. Kako zaposleniku nadoknaditi izdatak za obrazovanje i izobrazbu
  6. Troškovi školovanja osoba koje nisu zaposlenici
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo