Računovodstvo troškova legalizacije bespravnih građevina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Računovodstvo troškova legalizacije bespravnih građevina
Stranica:
29.
Autor/i:
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje troškova legalizacije bespravnih građevina koje se legaliziraju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. U članku su opisani troškovi koje obuhvaća postupak legalizacije u skladu s navedenim odredbama Zakona. Uz to se daje primjer knjiženja troškova naknadne legalizacije bespravne građevine.
  1. Troškovi legalizacije bespravnih građevina
  2. Zahtjevi MSFI-ja i HSFI-ja o praćenju troškova legalizacije građevina
  3. Primjer računovodstvenog praćenja troškova legalizacije građevina
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo