Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i naknade šteta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i naknade šteta
Stranica:
32.
Autor/i:
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Troškovi kazna, penala i šteta su troškovi koji se s vremena na vrijeme pojavljuju prilikom obavljanja djelatnosti. Pritom se postavljaju pitanja kakav je položaj takvih troškova s motrišta poreza na dobitak i poreza na dodanu vrijednost te kako takve troškove evidentirati u knjigovodstvu. Više o tome pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvodne napomene
  2. Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja
  3. Novčane kazne za gospodarske prijestupe i prekršaje
  4. Naknada štete, zatezne kamate i ugovorne kazne
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo