Aktualna pitanja o godišnjim odmorima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Aktualna pitanja o godišnjim odmorima
Stranica:
171.
Autor/i:
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

  Kako se približava ljetno vrijeme, a time i vrijeme korištenja godišnjih odmora, sve su češća pitanja o zakonskom uređenju i načinu korištenja godišnjih odmora. U ovom se članku, stoga, daju odgovori na pitanja kako utvrditi trajanje godišnjeg odmora radnika; kada radniku pripada pravo na puni, a kada na razmjerni dio godišnjeg odmora; kako koristiti godišnji odmor u dijelovima; u kojim slučajevima i na koji način radniku isplatiti regres te naknadu za neiskorišteni godišnji odmor te na mnoga druga pitanja koja se pojavljuju u praksi. Uz to se daje i primjerak dijela pravilnika o radu kakvim bi poslodavac mogao urediti korištenje godišnjih odmora na razini trgovačkog društva te kratak pregled relevantne sudske prakse vezane uz ovu problematiku.
  1. Uvod
  2. Normativno uređenje instituta godišnjeg odmora
  3. Trajanje godišnjeg odmora i broj radnih dana koji se u njega uračunavaju
  4. Sporazum o odricanju prava na godišnji odmor
  5. Kad radnik ima pravo na puni, a kad na razmjerni dio godišnjeg odmora
  6. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
  7. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu
  8. Raspored korištenja godišnjeg odmora i obveza obavještavanja radnika o rasporedu
  9. Pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
  10. Kada i na koji način radnik ostvaruje pravo na regres
  11. U kojim se slučajevima isplaćuje naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  12. Razlikovanje godišnjeg odmora od plaćenog (i neplaćenog) dopusta
  13. Mjerodavna sudska praksa i mišljenja nadležnog ministarstava u vezi s godišnjim odmorima
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja