Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
Stranica:
50.
Autor/i:
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
  Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 16. Zakona o računovodstvu i čl. 250.b odnosno 431.b ZTD-a. Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2012. je najkasnije 30. rujna tekuće godine. Mali i srednji poduzetnici pripremaju konsolidaciju financijskih izvješća prema zahtjevima HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i oni čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizirano tržište vrijednosnica ili se spremaju za takvo uvrštavanje prema zahtjevima MRS 27 - Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji odnosno MSFI 3 – Poslovna spajanja. Članak 6. odnosno 6.a Zakona o reviziji te čl. 17. Zakona o računovodstvu propisana je obveza revizije konsolidiranih financijskih izvješća.
  1. Obveza konsolidacije financijskih izvješća
  2. Obveza revizije i objave konsolidiranih izvješća
  3. Situacije u kojima konsolidacija nije obvezna
  4. Knjigovodstvena vrijednost ulaganja u ovisna društva
  5. Goodwill i prihod od povoljne kupnje
  6. Načela konsolidacije
  7. Sastavljanje konsolidacijskih financijskih izvješća
  8. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
  9. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo