Sitan inventar kod proračunskih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Sitan inventar kod proračunskih osoba
Stranica:
74.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  Sitan inventar su predmeti (stvari i oprema) koji se ne potroše odmah stavljanjem u uporabu već se koriste dulje vrijeme odnosno dulje od godinu dana. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskim planom propisana je najniža pojedinačna nabavna vrijednost za iskazivanje sitnog inventara. Za sitan inventar nije propisan način otpisa. O evidentiranju stjecanja sitnog inventara kod proračunskih osoba i metodama njegova otpisa, piše se u ovom praktikumu.
  1. Sitan inventar
  2. Otpis sitnog inventara
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo