Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2013
Članak:
Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u
Stranica:
162.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  Pod uvjetima propisanim odredbama zakona kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, omogućeno je obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu da može svoje poljoprivredne proizvode prodavati izvan prodavaonice te na istom pružati usluge seljačkog domaćinstva. Sa svrhom boljeg korištenja proizvodnih kapaciteta i rada članova obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva, novim Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima proširuju se djelatnosti koje se kao dopunske mogu obavljati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te se ujedno propisuju načini i uvjeti pod kojima se te djelatnosti mogu obavljati. Više o tome u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Poljoprivredna djelatnost i poljoprivredni proizvodi
  3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  4. Općenito o dopunskim djelatnostima na OPG-u
  5. Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda OPG-a
  6. Prerada poljoprivrednih proizvoda na OPG-u
  7. Ugostiteljske usluge i usluge u turizmu na OPG-u
  8. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještima i zanimanjima
  9. Ostale vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u
  10. Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u
  11. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici, #OPG, #SamostalnaDjelatnost