Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom
Stranica:
296.
Autor/i:
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Sažetak:

     Autor u članku daje skraćeni prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je u primjeni od 23. srpnja 2020. godine.

 1. Uvod
 2. Nadležnost
 3. Uvjeti za gospodarenje otpadom
 4. Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom
 5. Obveza provedbe registracije za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 6. Reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište
 7. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 8. Obveza raspolaganja financijskim jamstvom
 9. Elaborat gospodarenja otpadom
 10. Označavanje građevine za gospodarenje otpadom
 11. Očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 12. Prijelazne i završne odredbe
Hashtags:
#GospodarenjeOtpadom, #TržišteIPropisi