Blagajničko poslovanje kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Blagajničko poslovanje kod neprofitnih organizacija
Stranica:
55.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  • Praktikum neprofitnog računovodstva

Sve neprofitne organizacije koje posluju gotovim novcem obvezne su u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, osim propisanih pomoćnih knjiga, voditi i knjigu (dnevnik) blagajni. U članku upućujemo na bilježenje poslovnih promjena u blagajničkom poslovanju kod neprofitnih organizacija.

1. Glavna blagajna
2. Gotovina podignuta na bankomatu

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo