Računovodstvo uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Računovodstvo uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda
Stranica:
24.
Autor/i:
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

U članku se obrađuje računovodstveno praćenje uzgoja pčela odnosno pčelinjih zajednica koje čine biološku imovinu čije računovodstveno postupanje definira HSFI 17 odnosno MRS 41. Uz to se u članku obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje meda i drugih proizvoda koji predstavljaju output te poljoprivredne aktivnosti kao i stvaranja dodatne biološke imovine odnosno pčelinjih zajednica s naslova te aktivnosti.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Početno priznavanje – utvrđivanje vrijednosti pčelinjih zajednica
3. Početno priznavanje – utvrđivanje vrijednosti pčelinjih proizvoda
4. Ulaganja u pčelinje zajednice i proizvodnju pčelinjih proizvoda
5. Računovodstveno praćenje državnih potpora
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje